Sözlükte "köken" ne demek?

1. Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları.
2. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden ya da yer, menşe.
3. Bir malın üretildiği ya da yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijinköken

Köken kelimesinin ingilizcesi

[Empress Koken] v. cook, prepare food by heating; boil, change from a liquid to a gas
n. radical, root, origin, basis, authorship, bedrock, beginning, birth, derivation, descent, etymon, extraction, lineage, origination, paternity, pedigree, principle, provenance, spore, spring, wellhead, wellspring, womb, seeds, Genesis